O projekcie

Projekt pn. Kreatorzy Aktywności stanowi odpowiedź na potrzebę zwiększania dostępności i zwiększenia jakości usług społecznych wśród seniorów. Projekt skierowany jest do seniorów z powiatu nowosolskiego i głogowskiego, a jego celem jest wyszkolenie grupy 15 liderów-wolontariuszy w wieku 60+, którzy stworzą dwa Centra Kreatorów Aktywności działające w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2017r. Uczestnicy odbywają szkolenia przygotowujące ich do roli Animatora Centrum, podnoszą swoje kompetencje w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych oraz społeczno-aktywizujących na rzecz innych seniorów. Pod okiem tutorów opracowują Programy Działań dla Centrów Kreatorów Aktywności w których uczestniczyć będą seniorzy dotąd izolowani i nie biorący udziału w życiu publicznym.

Program działań opracowany jest pod kątem czterech działań społecznych – są to działania opiekuńcze, kulturowe, edukacyjne i sportowo-turystyczne. Opiekę nad działaniami w Centrach KA sprawują wolontariusze. Działania projektowe wpłyną na popularyzację działań samopomocowych i promocję wolontariatu wśród co najmniej 15 seniorów w wieku 60+ oraz na podniesienie jakości życia co najmniej 60 osób starszych w wieku 60+ z powiatu, nowosolskiego i głogowskiego w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017r.

Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są z dofinansowania projektu, ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 oraz środków własnych Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.